Wielewaal

Gezondheidsbeleid

Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn. Het wordt door velen gezien als het grootste goed. Toch blijkt uit de dagelijkse praktijk dat lang niet iedereen daarnaar handelt. De gemeente speelt met het gezondheidsbeleid de komende jaren actief in op een aantal landelijke acties die bedoeld zijn om de leefstijl te veranderen.

De GGD Rivierenland heeft regionaal onderzoek gedaan naar de volksgezondheid. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het gezondheidsbeleid.

Uit het onderzoek van de GGD blijkt ook dat het nodig is om de volgende zaken extra onder de loep te nemen:

  • geestelijke gezondheidszorg;
  • mantelzorg;
  • vrijwilligerswerk;
  • ouderenwelzijn.

Daarnaast verdienen jeugdgezondheidszorg en het relatief nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) veel aandacht in ons beleid voor de komende jaren. Op het terrein van volksgezondheid werkt de gemeente nauw samen met tientallen partners, variërend van grote instellingen tot kleine zelfstandigen. Ze dragen allemaal op hun eigen manier een steentje bij aan het welzijn van stedelingen en dorpsbewoners in Zaltbommel.

In het boekje 'Gezond Zaltbommel in vier kleuren' (PDF, 1,7 MB) vindt u de hoofdlijnen en voorbeelden van het gezondheidsbeleid in de gemeente Zaltbommel.

Meer informatie