Wielewaal

Jongerenbeleid

Opvoeden, onderwijs en ontspanning staan centraal in jeugdbeleid

Meedoen, stimuleren van talentontwikkeling en voorkomen dat kinderen uitvallen en in een zorgtraject terechtkomen. Dat wil de gemeente Zaltbommel bereiken met de speerpunten opvoeden, onderwijs en ontspanning uit het jeugdbeleid. De komende vier jaar investeert de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro aan het jeugdbeleid 2012 – 2015 ‘Opvoeding, Onderwijs en Ontspanning’.

Opvoeding

Om te zorgen dat jongeren mee kunnen doen en niet uitvallen, richt het jeugdbeleid zich met de activiteiten op drie speerpunten. Dit zijn: opvoeden, onderwijs en ontspanning. Voor het speerpunt opvoeding start de gemeente bijvoorbeeld met een speciaal ondersteuningsprogramma, dat opvoeden makkelijker en plezieriger maakt. Uit onderzoek blijkt dat een positieve opvoedingsaanpak ervoor zorgt dat kinderen zich het beste ontwikkelen. Met dit speciale programma wil de gemeente emotionele en gedragsproblemen bij kinderen voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. Naast het ondersteuningsprogramma wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin doorontwikkeld en krijgt de overheveling van de Jeugdzorg naar de gemeente alle aandacht.

Onderwijs

Vanuit het jeugdbeleid blijft de gemeente investeren in onderwijs. De komende vier jaar gaat de gemeente door met de bestrijding van onderwijsachterstanden, het bevorderen van de onderwijskwaliteit en de doorontwikkeling van de brede school. Schoolmaatschappelijk werk en het mentorproject worden voortgezet. Het mentorproject biedt onder meer begeleiding bij het vinden van stageplaatsen en werk. De maatschappelijke stage krijgt extra aandacht. De gemeente wil een relatie leggen met het dorps- en wijkgericht werken, waarbij de maatschappelijke stage meer in het teken komt te staan van de leefbaarheid en betrokkenheid bij de eigen woonomgeving. Volste aandacht krijgt de voor- en vroegschoolse educatie. Deze vorm van educatie die de ontwikkeling van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 2 tot 6 jaar stimuleert, moet een goed en dekkend aanbod krijgen in de gemeente.

Ontspanning

Nieuw in het jeugdbeleid op het gebied van ontspanning zijn de combinatiefunctionarissen en de jongerenuitvoerder. De combinatiefunctionarissen krijgen een nadrukkelijke rol. Deze functionarissen stimuleren talentontwikkeling en de interesse van schooljeugd in sport en cultuur met buiten- en naschoolse activiteiten. De gemeente roept ook een jongerenuitvoerder in het leven, die zich vooral richt op de vrije tijd van jongeren tussen 12 en 25 jaar. De uitvoerder heeft ook de opdracht om jeugdoverlast tegen te gaan en schooluitval te voorkomen.

In de nota Jeugdbeleid 2012-2015 ‘Opvoeding, Onderwijs & Ontspanning‘ (PDF, 3 MB) leest u alles over het jeugd- en jongerenbeleid van de gemeente Zaltbommel.