Wielewaal

Kinderopvang

Meer informatie over de kinderopvang in de gemeente Zaltbommel.

Kinderopvang kwaliteitstoezicht

Per 1 januari 2005 is de nieuwe Wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van de kwaliteitsbewaking ligt in handen van de GGD Rivierenland te Tiel. 

Landelijk Register Kinderopvang

In het LRK staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.