Wielewaal

Kinderopvang

Meer informatie over de kinderopvang in de gemeente Zaltbommel.

Kinderopvang kwaliteitstoezicht

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht ligt in handen van GGD Gelderland Zuid. De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). In deze wet staat ook hoe het toezicht en de handhaving geregeld is 

Landelijk Register Kinderopvang

In het LRK staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.