Wielewaal

Wet maatschappelijke ondersteuning

Algemeen doel van de Wmo is "meedoen" ongeacht leeftijd, ziekte of aandoening. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn daarbij de centrale thema's.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

We verwachten dat de Wmo sterk zal veranderen in 2015. Nieuwe taken komen naar de gemeente toe, zoals begeleiding en dagbesteding. We zien de Wmo samen met de participatiewet en de jeugdzorg. 

Wmo beleid 2013 _ 2015

In januari 2013 heeft de raad het Wmo beleid 2013 -2015 vastgesteld. In de beleidsnota staat wat er de komende drie jaar op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebeurt. 

Compensatieplicht in de Wmo

De gemeente heeft een compensatieverplichting. Wat wordt hiermee bedoeld? In de Wmo ligt vast dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychosociale problemen een huishouden kunnen voeren, zich in en om de woning kunnen verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen, sociale contacten kunnen onderhouden en sociale verbanden aan kunnen gaan.