Snel je zaken regelen? Klik hier!
Website banner lokale kranten

U bent hier: Home / Actueel / Nieuwsberichten / 2017 / November

Verwijderen overbodige verbodsborden vrachtverkeer in De Waluwe

Wij verwijderen op enkele locaties in de Zaltbommelse wijk De Waluwe verkeersborden die een verbod voor vrachtverkeer inhouden.

Nu de bouw in een deel van de wijk gereed is, zijn de borden niet meer nodig. Doordat vrachtverkeer dat in de wijk moet zijn er sowieso in mag (bestemmingsverkeer) voegen de borden nauwelijks iets toe. De borden verdwijnen naar verwachting begin 2018.

Locaties waar borden verwijderd worden

Op de volgende locatie worden borden verwijderd:

  • Geslotenverklaring vrachtverkeer met onderbord “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” aan de zuidzijde van de wijk aan de Wichard van Pontlaan;
  • Geslotenverklaring vrachtverkeer met onderbord “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” bij de Alfred Smithlaan aan de noordzijde;
  • Zone geslotenverklaring vrachtverkeer bij de Van Heemstraweg West;
  • Einde zone parkeerverbod vrachtverkeer bij de Van Heemstraweg West.

Zorgvuldig besluit

Voor we het besluit namen om de borden te verwijderen, keken we onder andere naar de hoeveelheid vrachtverkeer dat in diverse straten rijdt. Ook beoordeelden we wat de verwachte gevolgen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn. Wij bespraken ons voornemen om de borden te verwijderen in december 2016 op een inloopavond over verschillende onderwerpen en projecten in De Waluwe. Bij ons besluit wogen we ook de reacties die we daar van bewoners kregen mee. Die waren met name gericht op zorgen over verkeersveiligheid en toename van vrachtverkeer.

Verkeersbesluit

Voor het weghalen van de borden stelden wij op 7 november een verkeersbesluit vast. Dit is een officiële procedure die we moeten uitvoeren voordat we verkeersborden mogen plaatsen, wijzigen of, zoals in dit geval, verwijderen. Dit besluit wordt (digitaal) op 17 november gepubliceerd in de Staatscourant ( www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant). Wilt u meer (achtergrond)informatie over ons besluit, dan leest u dit in het verkeersbesluit. Door een verkeersbesluit te nemen, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.

Wij monitoren de hoeveelheid vrachtverkeer in de wijk

Wij blijven de verkeerssituatie in de wijk monitoren. We evalueren ons besluit na ongeveer 1 jaar na het weghalen van de borden.