Snel je zaken regelen? Klik hier!
Leeuw met wapen

College van B en W

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Hij is ook lid van het college. Daarnaast is hij een zelfstandig bestuursorgaan binnen de gemeente. De taken die daarbij horen voert hij niet in naam van de gemeenteraad of het college uit. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in Zaltbommel. Het College van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen.

Burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders stellen zich voor en meer over de werking van het college. 

Afspraak BenW

U kunt de leden van het college van B&W spreken over onderwerpen die hun portefeuille betreffen. 

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) komt iedere dinsdagochtend in besloten vergadering bijeen. Na de vergadering wordt - aan de hand van de agenda - de besluitenlijst opgemaakt. Als de besluitenlijst in de volgende vergadering door B&W is goedgekeurd wordt deze openbaar gemaakt. U vindt hier de meest actuele vastgestelde openbare besluitenlijsten. 

Bestuursakkoord 2014 _ 2018

In het Bestuursakkoord 2014 – 2018 'Dichter bij de burger' staan de ambities voor de komende vier jaar voor de gemeente Zaltbommel. Het akkoord is van de coalitiepartijen ZVV, ChristenUnie, CDA en VVD. 

Koninklijke onderscheiding

Een koninklijke Onderscheiding voor maatschappelijke verdiensten (ook wel: lintje) is in Nederland onderverdeeld in twee orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. 

Informatie over de raad

Voor inzicht in alle vergaderingen, openbare documenten en informatie van en over de raad van de gemeente Zaltbommel hebben we een speciale website gemaakt.

gemeenteraadzaltbommel.nl