Snel je zaken regelen? Klik hier!
Plaatselijke kranten

U bent hier:

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en beheerd door de gemeente Zaltbommel. Dit is daarmee de officiële website van de gemeente Zaltbommel.

Beeldmateriaal en fotografie

Op deze website wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van de volgende fotografen en instanties waarvoor wij publicatierecht hebben verkregen:

 • Bas Moerman
 • Sherry van der Velden
 • Florian de Joode
 • Levin den Boer (Levin & Paula Photography)
 • Gemeente Zaltbommel

Hyperlinks

  Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover de gemeente Zaltbommel geen controle heeft. De gemeente Zaltbommel draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

  Intellectuele eigendom

  De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van de gemeente Zaltbommel of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden.Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan de gemeente Zaltbommel of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.