Snel je zaken regelen? Klik hier!
Kantoren

Leerplicht/ kwalificatieplicht

Leerplicht gaat in op de leeftijd van 5 jaar (ingaande op de maand volgend op de maand waarop het kind 5 is geworden) tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 wordt.

Dan eindigt de volledige leerplicht en wordt opgevolgd door de kwalificatieplicht tot 18 jaar. Kwalificatieplicht betekent het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie houdt in een diploma op mbo-niveau 2, havo of vwo.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is afkomstig van de Regio Rivierenland en heeft als standplaats de gemeente Zaltbommel. De ambtenaar is te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 0418 of via e-mail: info@zaltbommel.nl.

Meer informatie

Op de website www.leerplicht.regiorivierenland.nl vindt u uitgebreide informatie over leerplicht.