Snel je zaken regelen? Klik hier!
Speeltuin in woonwijk

Bouwen en wonen

Woning kopen

Informatie over de inkoop en verkoop van bouwgrond en over het kadaster. 

Woning huren

Verwijzing naar website Huren in de Bommelerwaard 

Vergunningen en handhaving

Meer over de omgevingsvergunning en het handhavingsbeleid. 

Welstand

U kunt hier meer informatie vinden over de welstandsnota en de welstandscommissie. 

Rijksbijdrage voor rijksmonumenten

De rijksbijdrage voor rijksmonumenten is een bijdrage van het rijk voor de restauratie van panden die aangewezen zijn als rijksmonument. De rijksbijdrage voor rijksmonumenten bij restauratie, groot onderhoud en dagelijks onderhoud is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden. 

Handboek kabels en leidingen

Onvoldoende regie en coördinatie bij aanleg van kabels en leidingen kan leiden tot inefficiënte werkprocessen en onnodige werkzaamheden. Zo kan (financiële) schade voortkomen uit onnodige verleggingen, het tijdens de uitvoering steggelen over verantwoordelijkheden tussen netbeheerders en slechte bereikbaarheid voor de omgeving (maatschappelijke schade). Voor een goede uitoefening van deze taken heeft de betrokken afdeling van de deelnemende gemeenten het Handboek Ondergrondse Infrastructuur, in het kort HOI genoemd, ontwikkeld. 

Tijdelijke verhuur (leegstandswet)

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het wel mogelijk om bepaalde categorieën woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing zijn. 

Planschade

Een belanghebbende kan onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de schade als gevolg van planologische maatregelen, bijvoorbeeld bij de wijziging van een bestemmingsplan. 

Incidentele Particuliere Woningbouw (IPW)

Heeft u als particulier grond in eigendom binnen onze gemeente en wilt u daarop voor uzelf of voor uw verwanten een woning bouwen? Heeft u hiertoe binnen het vigerende bestemmingsplan geen mogelijkheden? Wellicht kan het IPW-beleid voor u een uitkomst bieden.