Snel je zaken regelen? Klik hier!
Speeltuin in woonwijk

Water natuur en milieu

Bodemkwaliteit en bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem vervuild is of niet. 

Milieu

Hier vindt u meer informatie over het milieubeleid van de gemeente Zaltbommel. 

Klimaat en energiebesparing

De gemeente Zaltbommel voert een actief duurzaamheidsbeleid dat is toegespitst op het klimaat. Het doel is om de CO2-uitstoot te verlagen. Centraal staan bewustwording, energiebesparing en toepassen duurzame energietechnieken. 

Water

Hier vindt u alles over water; zwemwater, wateroverlast, het riool, waterschap en het waterplan Bommelerwaard. 

Leefomgeving

Het behouden van een gezonde en schone leefomgeving is van groot belang. De gemeente Zaltbommel vindt dit een belangrijk onderwerp. 

Externe Veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de productie, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk en LPG, maar ook om het transport over weg, water, spoor en door buisleidingen. 

Landschapsbeleid

In het Landschapsplan Bommelerwaard heeft de gemeente Zaltbommel haar beleid en ontwikkelingsrichtingen voor natuur en landschap geformuleerd. 

Natuur

Hier vindt u meer informatie over de natuur(gebieden) in de gemeente Zaltbommel.