Snel je zaken regelen? Klik hier!
Wielewaal

Adviesraad Wmo en Jeugdzorg

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

"Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente."

Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

"Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet."

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

"Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg."

Vergadering bijwonen?

"De vergaderingen zijn altijd openbaar, u bent van harte welkom!" De adviesraad vergadert in 2017 op de volgende data:

 • 21 februari
 • 21 maart
 • 18 april
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 21 november

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 5 september 2017

Advies Minimabeleid voor de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel
Samen met de participatieraad Maasdriel en de Cliëntenraad, is de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg op 25 augustus door de gemeente geïnformeerd over het nieuwe minimabeleid. Tijdens deze vergadering is ons conceptadvies aan het College van B&W besproken en vastgesteld. In de advisering zijn er veel overeenkomsten tussen het advies van Maasdriel en Zaltbommel. Dat komt ook de uitvoering van het beleid ten goede. In ons advies benadrukken we het belang van maatschappelijke participatie voor kinderen in de Bommelerwaard. Zo heeft controle op daadwerkelijke besteding van het extra bedrag voor kinderen de voorkeur van de Adviesraad.

Voortgang samenwerking tussen de raden van Maasdriel en Zaltbommel
Op 7 september was er bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijke wethouders en de raden. Op dinsdag 3 oktober is de eerste gemeenschappelijke vergadering van 20.00 tot 21.30 uur in Leyenstein, Bernardstraat 2 in Kerkdriel.
De onderwerpen op de agenda zijn:

 • Eén Adviesraad Sociaal Domein
 • Minimabeleid in relatie tot Werkzaak
 • Aanpak personen met verward gedrag

Verkiezingsdebat gemeente Zaltbommel
Op 13 maart 2018 organiseert de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg een verkiezingsdebat.
De meeste partijen hebben positief gereageerd. Het is nog ver weg, maar een voorbereidingsgroepje gaat vanaf december hiermee aan de slag.

Overige zaken en rondvraag
1.
De Adviesraad vraagt aan de gemeente of de uitvoering van hulp aan personen met verward verdrag in de Bommelerwaard goed gaat. De gemeente antwoordt dat er een adviesnota aankomt waarin staat dat de gemeente Zaltbommel zich aansluit bij Noord Brabant. Voor Zaltbommel is het lastig omdat de gemeente bij GGZ regio Brabant hoort maar bij de veiligheidsregio Gelderland Zuid. Wethouder Buwalda geeft aan hier te kiezen voor zorg en dus aan te sluiten bij Brabant. De nadruk ligt voor de gemeente op de zorg voor mensen met verward gedrag. De Adviesraad zou het beleid graag duidelijk beschreven willen hebben. Idem wat betreft de resultaten van de aanpak.

2.
Aankondiging door de gemeente van de actualisatie gezondheidsbeleid:
Recentelijk is besloten het gezondheidsbeleid van de gemeente Zaltbommel te actualiseren. Degene die er nu ligt is verouderd. Daarnaast ligt in de Zes O’s de nadruk al op positieve gezondheid. Dit is dus een mooie kans deze benadering verder uit te werken.

3.
Aankondiging actualisatie Wmo verordening:
Recent is gebleken dat de gemeenteraad had moeten besluiten over de tarieven binnen de Wmo. Dit betekent dat de gemeente Zaltbommel zijn verordening aan moet passen op een klein, formeel onderdeel (delegatie naar college moet eruit) en de actualisatie aan de gemeenteraad moet aanbieden. De VNG komt met een aangepaste voorbeeld verordening. Dit is het enige deel wat aangepast moet worden. Ook deze verordening staat op de planning van december.

4.
Anneke Boerma stopt vanwege haar studie voor 1 jaar met haar werkzaamheden voor de Adviesraad WMO en Jeugdzorg.

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

"De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418."

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

"De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg."

Wmo-raad 2016 (foto: Bas Moerman)vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren