Snel je zaken regelen? Klik hier!
Wielewaal

Jeugd en gezin

Buurtzorg Jong

Gezinnen en jongeren zijn altijd op de juiste plek bij Buurtzorg Jong. Alle vragen met betrekking tot kinderen en gezinnen worden behandeld door één organisatie en één hulpverlener vanuit een klein team. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden, psychische problemen, of als een gezin moeite heeft met structuur. Het maakt daarbij niet uit of het om een groot of een klein probleem gaat. Er zijn geen wachtlijsten, u wordt meteen geholpen. Als het nodig is verwijzen ze u door naar gespecialiseerde hulpverlening. 

Jeugdhulp

Ieder kind en jongere laten opgroeien tot volwassenen die meedoen in de maatschappij. Daar helpt de gemeente aan mee. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Spel en naschoolse activiteiten

Onder de noemer 'Spel&' organiseren de combinatiefunctionarissen zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten. Dit doen zij samen met het onderwijs, sportverenigingen en culturele instellingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De combinatiefunctionarissen worden ook wel schoolsportmedewerker of cultuurcoach genoemd. 

Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht ligt in handen van GGD Gelderland-Zuid. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Op het Ondernemersplein.nl leest u waar u allemaal mee te maken krijgt als u zelf een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wilt starten 

Consultatiebureau Zaltbommel

U vindt de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg bij het consultatiebureau en lokale inloopspreekuren. Ook kunnen zij bij u thuis langskomen. Onze medewerkers zijn er voor (ouders van) kinderen tot en met vier jaar.