Snel je zaken regelen? Klik hier!
Wielewaal

Jeugd en gezin

Buurtzorg Jong

Gezinnen en jongeren zijn altijd op de juiste plek bij Buurtzorg Jong. Alle vragen met betrekking tot kinderen en gezinnen worden behandeld door één organisatie en één hulpverlener vanuit een klein team. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden, psychische problemen, of als een gezin moeite heeft met structuur. Het maakt daarbij niet uit of het om een groot of een klein probleem gaat. Er zijn geen wachtlijsten, u wordt meteen geholpen. Als het nodig is verwijzen ze u door naar gespecialiseerde hulpverlening. 

Jeugdhulp

Ieder kind en jongere laten opgroeien tot volwassenen die meedoen in de maatschappij. Daar helpt de gemeente aan mee. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Persoonsgebonden budget (pgb) jeugdzorg

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw zorg regelen en betalen. Sinds 1 januari 2015 kennen we het pgb-Jeugdzorg voor als u of uw kind jeugdhulp krijgt. 

Veranderingen in de jeugdzorg

In 2015 verandert er veel in de zorg. Zo wordt de wet Passend Onderwijs gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht voor scholen ingevoerd. 

Spel en naschoolse activiteiten

Onder de noemer 'Spel&' organiseren de combinatiefunctionarissen zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten. Dit doen zij samen met het onderwijs, sportverenigingen en culturele instellingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De combinatiefunctionarissen worden ook wel schoolsportmedewerker of cultuurcoach genoemd. 

Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht ligt in handen van GGD Gelderland-Zuid. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Op het Ondernemersplein.nl leest u waar u allemaal mee te maken krijgt als u zelf een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wilt starten 

Consultatiebureau Zaltbommel

Baby’s en peuters maken een enorme ontwikkeling door. En niet op alle situaties, heeft u zelf meteen een antwoord. Onze medewerkers van Jeugdgezondheidszorg adviseren u dan graag. Ze spelen in op vragen over ondermeer spelen en leren, opgroeien, gedrag, verzorging, slapen en slaapproblemen, veilige woonomgeving en de gezondheid van uw kind. 

Combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionaris is een moeilijk woord voor een bruggenbouwer tussen onderwijs, sport en cultuur. Er zijn vier combinatiefunctionarissen in de gemeente Zaltbommel. Twee van hen richten zich op sport en twee op kunst en cultuur. 

Jongerenbeleid

Meedoen, stimuleren van talentontwikkeling en voorkomen dat kinderen uitvallen en in een zorgtraject terechtkomen. Dat wil de gemeente Zaltbommel bereiken met de speerpunten opvoeden, onderwijs en ontspanning uit het jeugdbeleid. De komende vier jaar investeert de gemeente jaarlijks 2 miljoen aan het jeugdbeleid 2012 – 2015 ‘Opvoeding, Onderwijs en Ontspanning’.