Snel je zaken regelen? Klik hier!
Wielewaal

U bent hier: Home / Zorg en welzijn / Wmo

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de Wmo staat dat wij mensen met een lichamelijke, psychische of psychosociale beperking ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. 

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Tot nu toe compenseerde het rijk zeer hoge zorgkosten. Vanaf nu doet de gemeente dit. 

Persoonsgebonden budget (Pgb) Wmo

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt en betaalt u zelf uw hulp. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Hiermee koopt u zorg en ondersteuning in bij een professionele zorgverlener, een zzp-er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. 

Wmo voorzieningen

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Wmo zorgt ervoor dat ook deze groep zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan blijven doen. De gemeente vult datgene aan wat u zelf niet kunt regelen of waar u zelf niet voor kunt zorgen. Mensen met een beperking komen in aanmerking voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden of dagbesteding. 

Regelhulp.nl

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. 

WWZ loket (Wonen Welzijn Zorg)

Er is één punt waar inwoners van de Bommelerwaard informatie en advies krijgen over mogelijkheden voor maatschappelijk ondersteuning en waar vanuit toeleiding plaatsvindt naar geïndiceerde en niet geïndiceerde ondersteuning. Dit is het WWZ loket. De Wmo consulent vertegenwoordigt het WWZ loket en kan u adviseren over ondersteuning die verder gaat dan de Wmo. 

Veranderingen in de zorg

Er is het één en ander veranderd in de zorg. Met ingang van 1 januari 2015 kreeg de gemeente er meer taken bij. Alle hulp op het gebied van zorg, welzijn en werk is vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat is nieuw, want tot dan toe was de ondersteuning op het gebied van werk, zorg, welzijn en opvoeding vooral een taak van de landelijke overheid.