Gijs van Leeuwen (SGP)

Wethouder Wonen, Cultuurhistorie, Ruimtelijke ontwikkeling en Openbare ruimte

Taken

Gebiedsverantwoordelijk voor:

Nederhemert (N-Z en Bern), Poederoijen, Zuilichem en Nieuwaal

Vakinhoudelijke portefeuilles:

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke adaptatie (integrale aanpak)
 • Arbeidsmigratie
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Grondzaken
 • Omgevingswet
 • Cultuurhistorie, Archeologie en Monumenten
 • Restauratie Bolwerken
 • Landschap
 • Beheer Openbare ruimte (incl begraafplaatsen)
 • Natuur
 • Water

Projecten:

 • Doortrekken Maas-Waalweg

Nevenfuncties

Ambtsgebonden:

 • Bestuurlijk opdrachtgever ODR
 • AB lid PHTB  
 • AB lid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied

Niet ambtsgebonden:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (bezoldigd)
 • Bestuurslid Bestuurdersvereniging SGP 
 • Vrijwilliger Stichting Ontmoeting 
 • Voorzitter Kiesvereniging SGP 
?>