Gijs van Leeuwen (SGP)

Wethouder Ruimte, Wonen en Cultuurhistorie

Taken

Gebiedsverantwoordelijk voor:

 • Nederhemert (N-Z en Bern), Poederoijen, Zuilichem en Nieuwaal

Vakinhoudelijke portefeuilles:

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke adaptatie (integrale aanpak)
 • Arbeidsmigratie
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • PHTB
 • Grondzaken
 • Omgevingswet
 • Cultuurhistorie, Archeologie en Monumenten
 • Restauratie Bolwerken
 • Landschap
 • Natuur
 • Water
 • Handhavingsbeleid
 • Bestuurlijk opdrachtgever ODR

Projecten:

 • doortrekken Maas-Waalweg


 

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Algemeen Bestuurslid PHTB
 • Bestuurslid van de SGP Bestuurdersvereniging
 • Bestuurslid van de SGP Kiesvereniging Houten

Bezoldigd:

 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
?>