College van burgemeester en wethouders

(foto's: Fotolux Zaltbommel)

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De gemeentesecretaris is geen lid van het college, maar is wel bij de vergadering aanwezig. Hij organiseert voor en adviseert aan college(leden).

Vergaderingen

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Het college bespreekt dan voorstellen die de ambtelijke organisatie heeft voorbereid. De collegevergaderingen zijn niet openbaar, de besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden

U kunt de collegeleden spreken over onderwerpen die horen bij hun taken, nadat u contact heeft gehad met een behandelend ambtenaar. Voor een gesprek maakt u een afspraak via het bestuurssecretariaat. U bereikt het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0418.

Kijk ook eens op

De pagina Bestuursakkoord

?>