Locaties containers luier- en incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2022 gaan we luier- en incontinentiemateriaal apart inzamelen en duurzaam verwerken. U kunt luiers en incontinentiemateriaal dan weggooien in speciale ondergrondse containers. Samen met Avri keken we waar de containers het beste geplaatst kunnen worden. Hierbij hebben we gelet op verkeersveiligheid, milieu, overlast en omgeving.

De locaties lagen ter inzage van 21 juli tot 2 september 2021. De inzagetermijn is verstreken en u kunt geen zienswijze meer indienen. Samen met Avri bekeken en beoordeelden we de ingediende zienswijzen.

Het definitieve besluit en de locaties van de containers kunt u vinden op de website van Avri en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op via info@zaltbommel.nl of telefonisch: 14 0418.

?>