Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen - WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Bezwaar indienen (met DigiD)

Bezwaar indienen (met eHerkenning)

Als u bezwaar aantekent, moet u nog steeds betalen. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. U kunt wel in uw bezwaarschrift verzoeken om uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Het (resterende) bedrag van de aanslag betaalt u gewoon binnen de vervaltermijnen, ondanks dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Zijn wij het eens met uw bezwaar? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag, dan dient u binnen zes weken na de dagtekening bezwaar in. Dit doet u direct online of door een bezwaarformulier WOZ 2023 (PDF, 186.9 kB) uit te printen, in te vullen en op te sturen naar: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. Inscannen en per mail versturen naar info@zaltbommel.nl kan ook.

Bezwaar indienen door een WOZ-bureau

Het is niet nodig dat u een extern bureau inschakelt voor het indienen van uw bezwaarschrift. Ook aan het indienen van een bezwaarschrift door een zogenaamd no-cure-no-pay bureau zijn namelijk kosten verbonden. Op de pagina WOZ-bezwaar laten indienen door een WOZ-bureau vindt u meer informatie hoe het werkt.

?>