Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

WOZ-bezwaar laten indienen door een WOZ-bureau

Allerlei bureaus adverteren met “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!". Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, proberen u met ‘gratis’ rechtsbijstand te verleiden. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? En is het wel gratis?

Kostenvergoeding voor bureaus

De gemeente doet zijn best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. We hebben er geen enkel belang bij om een WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Als de WOZ-waarde van uw pand niet goed is ingeschat, is dat vervelend. En het is dan uw goed recht om daar tegen bezwaar te maken. Maar als u een ‘gratis’ bureau inschakelt weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt. Als u via een bureau bezwaar maakt en de WOZ-waarde wordt inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een:

Voorbeeld

Bij een vermindering van de WOZ-waarde van uw woning met bijvoorbeeld € 10.000,- betekent dit in de praktijk dat uw OZB-aanslag met € 8,97 verlaagd wordt. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden € 722,- door de gemeente uitbetaald. Dat is wettelijk zo geregeld.

Echt gratis?

Dus ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Uiteindelijk betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen allemaal weer aan mee.

WOZ-waarde te hoog, neem contact op met de gemeente

Als u dus twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is bepaald, neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan:

Afhandeling bezwaar

De gemeente werkt met een taxatiebureau die gecertificeerde taxateurs in dienst heeft. Zij kunnen binnen enkele werkdagen beoordelen of de waarde te hoog is vastgesteld. U ontvangt dan voordat de definitieve WOZ-beschikking aan u wordt verzonden bericht van ons.
Als u via een bureau bezwaar maakt dan duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat een bezwaarschrift helemaal is afgehandeld. De afgelopen jaren bereikten diverse inwoners in overleg met de taxateur van de gemeente wederzijdse overeenstemming over de WOZ-waarde. Als u er met deze taxateur niet uitkomt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf nog een officieel bezwaarschrift indienen nadat u de beschikking heeft ontvangen. Wij maken overigens geen enkel onderscheid tussen een bezwaar dat door uzelf of door een bureau is ingediend.