Rioolaansluiting en/of lozen op riolering

Aansluiten op de riolering

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten, kunt u een aanvraag indienen door het aanvraagformulier aansluiting gemeenteriool (PDF, 196.9 kB) in te vullen en naar de gemeente te sturen. In Nederland heeft elk perceel met bebouwing dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten.

Ook kunt u de aansluiting direct online aanvragen.

Online aanvragen

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het online Omgevingsloket.

?>