Rioolaansluiting en/of lozen op riolering

Aansluiten op de riolering

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten, dient u een aanvraag in. In Nederland heeft elk perceel met bebouwing dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten.

Vraag direct online een aansluiting aan:

Aansluiting aanvragen met DigiD

Aansluiting aanvragen met eHerkenning

Aanvragen via het aanvraagformulier aansluiting gemeenteriool (PDF, 196.9 kB) kan ook.

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het online Omgevingsloket.

?>