Afwijken of herzien van een bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan aanvragen via het Omgevingsloketonline (OLO).

Beleidsregels

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft gemeentelijke beleidsregels vastgesteld om af te kunnen wijken:

Kosten

Behandeling afwijking bestemmingsplan Leges
Leges bij afhandeling door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) €224,00
Leges bij afhandeling door ODR + advies van gemeente €885,00

In de meeste gevallen handelt de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) deze aanvragen voor ons af. In sommige gevallen moet de ODR advies aan ons vragen.

Herzien van een bestemmingsplan

Past uw (bouw)plan niet in het huidige bestemmingsplan en bestaat er ook geen afwijkingsmogelijkheid? Dan kunt u om herziening van het bestemmingsplan vragen. U dient hiervoor bij ons een principeverzoek in. Wij toetsen uw verzoek dan aan beleid van provincie, rijk en geldende wet- en regelgeving. Ook kijken we natuurlijk naar ons eigen beleid. Of wij meewerken aan uw verzoek hangt af van de resultaten van deze toets.

Principeverzoek indienen?

U dient een principeverzoek in met:

  • een toelichting en korte omschrijving van de aard en omvang van het plan
  • een schets van het plan (bij voorkeur op een kadastrale ondergrond)
  • uw contactgegevens

U stuurt het naar info@zaltbommel.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Kosten herzien van een bestemmingsplan

Aan het volgen van een procedure voor het herzien van het bestemmingsplan zijn legeskosten verbonden.
Deze kosten zijn minimaal € 7.797,-. De kosten kunnen hoger uitvallen als er ook onderzoeken verricht en getoetst moeten worden.