Bestemmingsplan Zaltbommel, Waluwe III – fase 1

Het bestemmingsplan “Zaltbommel, Waluwe III, fase 1” maakt het mogelijk om de onbebouwde locatie ten noordoosten van de wijk Waluwe te ontwikkelen tot woongebied.

Inzage

Het concept-bestemmingsplan “Zaltbommel, Waluwe III, fase 1“ ligt van donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022 ter inzage.

Plankaart, regels en toelichting

Hier vindt u de documenten van het bestemmingsplan “Zaltbommel, Waluwe III, fase 1”:

Hoe kan ik reageren?

U heeft de mogelijkheid om uw opmerkingen aan de gemeenteraad duidelijk te maken. Dit moet u dan wel binnen de inzageperiode doen. U kunt dit schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeente Zaltbommel onder vermelding van ‘reactie op concept-bestemmingsplan Waluwe III, ter attentie van Sander Verbaarschot'. U kunt ook een e-mail sturen aan sverbaarschot@zaltbommel.nl.

Meer informatie?

Wilt u het bestemmingsplan bekijken op het gemeentekantoor? Dit kan tijdens de inzageperiode. Neem dan contact op met het Omgevingsloket via 14.0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl.

?>