Ontwerp-inpassingsplan Zuilichem, Uilkerweg naast nr. 11

Het inpassingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning op een locatie aan de Uilkerweg (naast nr. 11) in Zuilichem mogelijk. De locatie ligt ten westen van het glastuinbouwbedrijf aan de Uilkerweg 11 in Zuilichem.

Kenmerk: NL.IMRO.9925.Uilkerwegnaast11-ont1
Datum: 17 maart 2020
Status: Ontwerp
Type: Inpassingsplan
Ter inzage: Van 19 maart 2020 t/m 29 april 2020
Digitaal: Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl