Ontwerp-wijzigingsplan “Brakel, Molensteeg 12”

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Brakel, Molensteeg 12 ter inzage ligt.

Het ontwerpwijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Het plangebied ligt  aan de Molensteeg 12 in Brakel.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 18 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 voor iedereen ter inzage.

Het plan bevat:


Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan de college van burgemeester en wethouders duidelijk maken. Wij ontvangen dit graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.
U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling via 14 0418 en maak een afspraak.
Het identificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is NL.IMRO.0297.NL.IMRO.0297.BGBBPW20170013-OW01

Vragen?

Neemt u dan contact met de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling.