Overzicht bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen zijn onderverdeeld in plannen in voorbereiding, vastgestelde en onherroepelijke plannen. Bij plannen in voorbereiding kunt u denken aan plannen vanaf het stadium van de vooraankondiging tot aan plannen die vastgesteld zijn maar waarvan de beroepstermijn nog niet is verstreken of waartegen beroep is ingesteld. In de publicatie van de plannen kunt u zien of het plan op dit moment open staat voor inspraak, zienswijzen of beroep. Onherroepelijke plannen zijn plannen die definitief zijn geworden. De Provinciale plannen vindt u onderaan dit overzicht.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel onherroepelijk in werking

Geconsolideerd

Ontwerp

In voorbereiding, vooruitlopend op officiële procedure

Provinciale plannen en plannen Waterschap

?>