Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Overzicht bestemmingsplannen

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle bestemmingsplannen van de gemeente Zaltbommel. Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast en wijst daarin de bestemming, ofwel de functie, van de grond aan. Ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is of mag worden, staan in het plan.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan

De provincie maakt ook plannen. Deze plannen worden geen bestemmingsplannen genoemd, maar inpassingsplannen. U vindt deze plannen onderaan dit overzicht.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel onherroepelijk in werking

Geconsolideerd

Ontwerp

Provinciale plannen en plannen Waterschap