Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Brakel-West

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de gronden aan de noordwestzijde in Brakel. Dit doen we op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Wij hebben hiervoor een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is de juridisch-planologische vertaling van de stedenbouwkundige visie voor woningbouw op deze locatie.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20230003
Datum
14 september 2023
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)