Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Voorbereidingsbesluit hotels en pensions Zaltbommel

De gemeenteraad heeft besloten dat er een wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt voorbereid voor het gehele grond gebied (plangebied van het (Reparatie) Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard). Deze in voorbereiding zijnde wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen heeft betrekking op een heroverweging van de mogelijkheden voor de vestiging van en/of de omschakeling naar hotels en/of pensions evenals een uitbreiding van het aantal bedden van bestaande hotels en pensions.

Gedurende de looptijd van het voorbereidingsbesluit (maximaal 1 jaar), is de vestiging van en/of de omschakeling naar hotels en/of pensions evenals een uitbreiding van het aantal bedden van bestaande hotels en pensions niet mogelijk.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.VBB20170020
Datum
2 november 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Voorbereidingsbesluit
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)