Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Zaltbommel, Buitendijks (bedrijven)

Het gaat om een deel van de gronden die liggen in Zaltbommel tussen de Gamerschedijk, de Steenweg en de Waal.
De beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. Wij pasten dezelfde systematiek toe als in onze eerdere beheersverordeningen. Er geldt echter voor deze gronden geen bestemmingsplan of beheersverordening. Daarom zijn we nu uitgegaan van de bestaande (vergunde) situatie.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.ZBMBVO20180009
Datum
11 september 2018
Status
In voorbereiding
Type
Beheersverordening
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)