Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel maken bekend dat op grond van artikel 2 van de “Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht” diverse kavels in plangebied De Waluwe II te Zaltbommel (kadastraal bekend: gemeente Zaltbommel, sectie K, 2649 (gedeeltelijk)) zijn aangewezen als een gebied waar de gasaansluitplicht tot 1 januari 2019 blijft gelden. Dit besluit is 11 december 2018 genomen.

Inzage

Het besluit met de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na bekendmaking van dit besluit in te zien: