Bomen kappen

Als u een boom in uw eigen tuin wilt kappen dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wanneer is een vergunning nodig voor het kappen van uw boom?

De meeste bomen kunt u zonder vergunning of melding kappen. De gemeente heeft een aantal bomen van particulieren aangemerkt als 'waardevolle bomen'. Deze bomen hebben zo'n bijzondere waarde dat ze door de gemeente worden beschermd. Als u een waardevolle boom wilt kappen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Wilt u weten of uw boom door de gemeente is aangemerkt als waardevol? Bekijk dan de waardevolle bomenlijst (PDF, 27.3 kB). De omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom wordt verleend als:

  • de boom voor gevaar zorgt (dit moet worden aangetoond met een onderzoek door een onafhankelijke boomspecialist)
  • de boom gekapt moet worden vanwege de Plantenziektenwet
  • er sprake is van zwaarwegende economische of maatschappelijke belangen (bijvoorbeeld schade aan uw fundering)

Het kan zijn dat het college van burgemeester en wethouders u verplicht na de kap een vervangende boom te herplanten.

Heeft u een waardevolle boom in de tuin staan die dood is? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Een dode boom kan namelijk gevaar opleveren. Als de toezichthouder constateert dat de boom echt dood is dan mag de boom zonder vergunning verwijderd worden.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor kappen van bomen kost € 203,00.

Aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het online Omgevingsloket.

?>