Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Container/steiger plaatsen

Wanneer u tijdelijk bouwmaterialen wilt plaatsen op gemeentegrond zoals een steiger, puincontainer of bouwkeet dan vraagt u dit minimaal 5 werkdagen van te voren aan bij het omgevingsloket van het gemeentekantoor.

Voorwaarden

De materialen mogen geen schade toebrengen aan het aanzien, de bruikbaarheid of beheer van de weg. Onder de weg wordt bijvoorbeeld ook verstaan een groenstrook, het trottoir en parkeerplaatsen.

Kosten

Een vergunning kost € 74,00.

Aanvragen

U kunt de ontheffing aanvragen via het formulier container-/steigervergunning (PDF, 173.8 kB). U stuurt het ingevulde formulier naar omgevingsloket@zaltbommel.nl