Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied. Het secretariaat van de Monumentencommissie wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel: 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

Locatie vergaderingen:

Gemeentekantoor Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel of via Teams.
Vergaderingen zijn iedere derde dinsdag van de maand van circa 14.00 tot 17.00 uur. 

Vergaderschema Monumentencommissie Maasdriel - Zaltbommel
Vergaderdatum Locatie Uiterste inleverdatum stukken 12.00 uur
11 januari 2022 Zaltbommel 4 januari 2022
8 februari 2022 Zaltbommel 1 februari 2022
8 maart 2022 Zaltbommel 1 maart 2022
5 april 2022 Zaltbommel 29 maart 2022
3 mei 2022 Zaltbommel 26 april 2022
31 mei 2022 Zaltbommel 24 mei 2022
28 juni 2022 Zaltbommel 21 juni 2022
26 juli 2022 Zaltbommel 19 juli 2022
23 augustus 2022 Zaltbommel 16 augustus 2022
20 september 2022 Zaltbommel 13 september 2022
18 oktober 2022 Zaltbommel 11 oktober 2022
15 november 2022 Zaltbommel 8 november 2022
13 december 2022 Zaltbommel 6 december 2022
?>