Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied. Het secretariaat van de Monumentencommissie wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel: 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

Vergaderdata

Vergaderingen zijn maandelijks op een dinsdag van circa 14.00 tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn op het Gemeentekantoor van Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel of via Teams.

 
Vergaderdatum
24 januari 2023
14 februari 2023
21 maart 2023
18 april 2023
16 mei 2023
13 juni 2023
11 juli 2023
8 augustus 2023
5 september 2023
3 oktober 2023
31 oktober 2023
28 november 2023
19 december 2023