Slopen

Een pand of woning of een gedeelte ervan mag u niet zomaar slopen. Soms moet u dit melden en soms moet u een vergunning aanvragen. U kunt dit controleren met de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Voorwaarden voor een melding

  • Meer dan 10 m³ sloopafval.
  • Als er asbest verwijderd moet worden.
  • Een melding doen kan via het Omgevingsloket.

Procedure

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint.

Monument of beschermd dorpsgezicht?

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig.

Meesturen
Bij de sloopmelding voegt u onder andere toe:

  • Een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau, bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Kijk voor meer informatie bij Ascert.
  • Een tekening van wat u gaat slopen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding

Voorwaarden voor een vergunning
U heeft een vergunning nodig wanneer:

  • U een monument of binnen een beschermd dorpsgezicht gaat slopen.
  • In het bestemmingsplan een sloopvergunning verplicht is gesteld.

Een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen kan via het Omgevingsloket.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor slopen wanneer het een monument betreft of een gebouw/bouwwerk dat in een beschermd dorpsgezicht ligt:

Product Prijs
Aanvraag voor slopen monument of in beschermd stads- of dorpsgezicht €169,00
Aanvraag voor slopen als dat in bestemmingsplan, beheerverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald €169,00