Slopen

Een pand of woning of een gedeelte ervan mag u niet zomaar slopen. Soms moet u dit melden en soms moet u een vergunning aanvragen. U kunt dit controleren met de vergunningcheck op het online Omgevingsloket.

Voorwaarden voor een melding

  • Meer dan 10 m³ sloopafval.
  • Als er asbest verwijderd moet worden.
  • Een melding doen kan via het online Omgevingsloket.

Procedure

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint.

Slopen monument of beschermd dorpsgezicht?

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig.

Meesturen

Bij de sloopmelding voegt u onder andere toe:

  • Een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau, bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Een tekening van wat u gaat slopen.

Er zijn geen kosten bij het doen van een melding.

Voorwaarden voor een vergunning

U heeft een vergunning nodig wanneer:

  • U een monument of binnen een beschermd dorpsgezicht gaat slopen.
  • In het bestemmingsplan een sloopvergunning verplicht is gesteld.

Een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen kan via het online Omgevingsloket.

Sanering asbestdaken

Op de pagina Sanering asbestdaken leest u meer informatie over het verwijderen van asbestdaken.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor slopen wanneer het een monument betreft of een gebouw/bouwwerk dat in een beschermd dorpsgezicht ligt:

Product Prijs
Aanvraag voor slopen monument of in beschermd stads- of dorpsgezicht €186,00
Aanvraag voor slopen als dat in bestemmingsplan, beheerverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald €186,00
?>