Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Uitweg

Als u een uitweg van uw perceel naar de openbare weg wilt maken of veranderen, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.
Wij adviseren u eerst een globale check te laten doen voordat u een definitieve aanvraag indient. Zo weet u op voorhand of uw aanvraag kans van slagen heeft. Dit kan bij de Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het landelijke online Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

De aanvraag toetsen wij aan een aantal voorwaarden uit de algemene plaatselijke verordening (APV) :

In deze tabel vindt u de toegestane breedtes voor een uitweg/inrit:

Inrit voor: Maximale breedte:
bedrijven 6 meter
woning met 1 auto op eigen terrein 4 meter
woning met 2 of meer voertuigen op eigen terrein 5,5 meter
Gecombineerde woninginritten met 1 voertuig per woning op eigen terrein 6 meter
Gecombineerde woninginritten met 2 voertuigen per woning op eigen terrein 12 meter

Wilt u meer informatie?

Kijk ook eens op: