Uitweg

Als u een uitweg van uw perceel naar de openbare weg wilt maken of veranderen, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.
Wij adviseren u eerst een globale check te laten doen voordat u een definitieve aanvraag indient. Zo weet u op voorhand of uw aanvraag kans van slagen heeft. Dit kan bij deĀ Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het landelijke onlineĀ Omgevingsloket.

De aanvraag toetsen wij aan een aantal voorwaarden uit de algemene plaatselijke verordening (APV) :

  • het verkeer op de weg mag niet in gevaar worden gebracht
  • het mag zonder noodzaak niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats
  • het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast
  • er is geen sprake van een perceel bij een woning dat al door een andere uitweg wordt ontsloten of een perceel bij een bedrijf dat al door twee uitwegen wordt ontsloten

In deze tabel vindt u de toegestane breedtes voor een uitweg/inrit:

Inrit voor: Maximale breedte:
bedrijven 6 meter
woning met 1 auto op eigen terrein 4 meter
woning met 2 of meer voertuigen op eigen terrein 5,5 meter
Gecombineerde woninginritten met 1 voertuig per woning op eigen terrein 6 meter
Gecombineerde woninginritten met 2 voertuigen per woning op eigen terrein 12 meter

Wilt u meer informatie?

Kijk ook eens op:

?>