Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Welstand

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen beoordelen ze of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is er een welstandsnota (PDF, 6.3 MB) en zijn er welstandscriteria (PDF, 145.3 kB). Hierin staan de regels waaraan de uitstraling van een bouwwerk moet voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota.

Website welstandsnota

De gemeente Zaltbommel heeft een website welstandsnota ontwikkeld. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk informeren over het welstandsbeleid in uw omgeving en de richtlijnen die op uw situatie van toepassing zijn.

Welstandstoezicht

Het Gelders Genootschap voert het welstandstoezicht in onze gemeente uit. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland aan de J.S. de Jongplein 2, 4001 WG te Tiel.

Daarnaast zijn er maandelijks twee vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dit vindt op de dinsdagen plaats tussen 9.30 en 14.00 uur. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt:

Vergaderingen welstand 2020

 
Zaltbommel Maasdriel
14 januari 7 januari
28 januari 21 januari
11 februari 4 februari
25 februari 18 februari
10 maart 3 maart
24 maart 17 maart
7 april 31 maart
21 april 14 april
5 mei vervalt? 28 april
19 mei 12 mei
2 juni 26 mei
16 juni 9 juni
30 juni 23 juni
14 juli  7 juli
28 juli  21 juli 
11 augustus 4 augustus
25 augustus 18 augustus
8 september 1 september
22 september 15 september
6 oktober 29 september
20 oktober  13 oktober
3 november  27 oktober
17 november 10 november
1 december 24 november
15 december 8 december
  22 december

Als u een vooroverleg (schetsplan) of aanvraag omgevingsvergunning indient, zet de behandelaar van uw plan dit op de agenda voor een van de vergaderingen. Wilt u de behandeling van uw plan bijwonen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Wij nodigen u dan hiervoor uit. 

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: