Welstand

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen beoordelen ze of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is er een welstandsnota (PDF, 6.3 MB),  een aanvulling op de welstandsnota (PDF, 3.3 MB) en de welstandscriteria (PDF, 145.3 kB). Hierin staan de regels waaraan de uitstraling van een bouwwerk moet voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota.

Website welstandsnota

De gemeente Zaltbommel heeft een website welstandsnota ontwikkeld . Zo kunnen wij u zo goed mogelijk informeren over het welstandsbeleid in uw omgeving en de richtlijnen die op uw situatie van toepassing zijn.

Welstandstoezicht

Het Gelders Genootschap voert het welstandstoezicht in onze gemeente uit. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland aan de Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK te Tiel.

Daarnaast zijn er maandelijks twee vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt:

Vergaderingen 2018

 • 12 januari (Maasdriel)
 • 19 januari (Zaltbommel)
 • 26 januari (Maasdriel)
 • 2 februari (Zaltbommel)
 • 9 februari (Maasdriel)
 • 16 februari (Zaltbommel)
 • 23 februari (Maasdriel)
 • 2 maart (Zaltbommel)
 • 9 maart (Maasdriel)
 • 16 maart (Zaltbommel)
 • 23 maart (Maasdriel)
 • 6 april (Maasdriel)
 • 13 april (Zaltbommel)
 • 20 april (Maasdriel)
 • 27 april (Zaltbommel)
 • 18 mei (Maasdriel)
 • 25 mei (Zaltbommel)
 • 1 juni (Maasdriel)
 • 15 juni (Maasdriel)
 • 22 juni (Zaltbommel)
 • 29 juni (Maasdriel)
 • 6 juli (Zaltbommel)
 • 13 juli (Maasdriel)

Als u een vooroverleg (schetsplan) of aanvraag omgevingsvergunning indient, zet de behandelaar van uw plan dit op de agenda voor een van de vergaderingen. Wilt u de behandeling van uw plan bijwonen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Wij nodigen u dan hiervoor uit. 

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: