Lees pagina voor

Welstand

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen beoordelen ze of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is er een welstandsnota (PDF, 6.3 MB) en zijn er welstandscriteria (PDF, 144.1 kB). Hierin staan de regels waaraan de uitstraling van een bouwwerk moet voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota.

Welstandstoezicht

Het Gelders Genootschap voert het welstandstoezicht in onze gemeente uit. In de welstandscommissie geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) aan de J.S. de Jongplein 2, 4001 WG te Tiel.

Daarnaast zijn er wekelijks vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt:

Planning vergaderingen welstand 2023

De vergaderingen welstand zijn op dinsdagen van 9.30 uur tot 14.00 uur

Datum Locatie
7 februari Maasdriel
14 februari Zaltbommel
21 februari Maasdriel
28 februari Zaltbommel
7 maart Maasdriel
14 maart Zaltbommel
21 maart Maasdriel
28 maart Zaltbommel
4 april Maasdriel
11 april Zaltbommel
18 april Maasdriel
25 april Zaltbommel

Als u een vooroverleg (schetsplan) of aanvraag omgevingsvergunning indient, zet de behandelaar van uw plan dit op de agenda voor een van de vergaderingen. Wilt u de behandeling van uw plan bijwonen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Wij nodigen u dan hiervoor uit. 

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: