Beheersverordening Aalst, Kerkwijk en Delwijnen

Wij zijn verplicht de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast te leggen voor percelen. Dit moet elke 10 jaar en dat gebeurde voorheen in een bestemmingsplan. We leggen het nu vast in een zogenaamde beheersverordening. Dit is een alternatief voor het bestemmingsplan.
De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen zijn hierbij namelijk uitgangspunt geweest. Dit betekent dat de mogelijkheden die nu in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor uw perceel, worden overgenomen in de beheersverordening.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Beheersverordening Aalst, Kerkwijk en Delwijnen
Kenmerk:NL.IMRO.0297.AALBVO20170005
Datum:29 juni 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Beheersverordening
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl