Bestemmingsplan Munnikenland Zaltbommel

Het Project Munnikenland volgt uit het programma Ruimte voor de Rivier van de regering. Voor de benodigde vergunningen voor het project Munnikenland wordt gewerkt met de gemeentelijke en provinciale coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bestemmingsplan Munnikenland Zaltbommel
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20090016
Datum:15 maart 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl