Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om gelijkluidende regels te krijgen voor de bescherming en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen de gemeenten Culemborg, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zaltbommel. Hiermee wordt bevorderd dat ruimtelijke initiatieven op een vergelijkbare manier binnen de gemeenten worden getoetst. De nieuwe regels beogen, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen door middel van maatwerk.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20140020
Datum:10 december 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl