Bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel Reparatieplan

Het bestemmingsplan biedt een planologisch-juridische regeling voor de locaties Toepadweg 41 in Zaltbommel, Delwijnsestraat 13b in Delwijnen en de percelen kadastraal bekend gem. Nederhemert, sectie C 318 en C 584 (gedeeltelijk) in Nederhemert-Zuid. Het bestemmingsplan is opgesteld vanwege de uitspraak van de Raad van State op 17 september 2014 over het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel'. De Raad van State oordeelde dat de gemeenteraad van Zaltbommel binnen 20 weken na verzending van de uitspraak, en met inachtneming van de overwegingen daarin, een nieuw besluit moest nemen over de genoemde locaties. De voorbereiding van het besluit heeft niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb hoeven plaatsvinden.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel Reparatieplan
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20140025
Datum:22 januari 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl