Buitengebied, Langerakseweg (ijsbaan)

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een ijsbaan met clubgebouw en parkeervoorziening te realiseren. Het plangebied ligtĀ  aan de Langerakseweg, tussen de Langerakseweg en de Burgemeester Posweg in Brakel.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied, Langerakseweg (ijsbaan)
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20160002
Datum:11 januari 2018
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl