Buitengebied, Maas-Waalweg

Dit plan maakt de aanleg van het trac├ędeel op het grondgebied van gemeente Maasdriel mogelijk. Gelijktijdig ligt ook in gemeente Maasdriel het bestemmingsplan ter inzage voor het trac├ędeel op het grondgebied van gemeente Maasdriel.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied, Maas-Waalweg
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20170003
Datum:14 juni 2018
Status:Vastgesteld
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl