Parapluplan Parkeren

Er liggen twee ontwerp-bestemmingsplannen "Parapluplan parkeren" ter inzage. Een analoog en een digitaal plan. Het betreft verschillende gebieden:

Een analoog "Parapluplan parkeren"

Het analoge plan is van toepassing op de bestemmingsplannen:

 • De Virieupark
 • Zaltbommel 2005; De Binnenvergt
 • Waluwe II, fase 2
 • Poederoijen Oostvleugel II
 • Zaltbommel, Marten van Rossumsingel
 • Nieuwaal, Bezemerland
 • Nieuwaal
 • Bruchem
 • Bruchem, De Kosterijen III
 • Nederhemert
 • Gameren
 • Zuilichem
 • Buitendijks gebied
 • Nederhemert, Nederhemertsekade ter hoogte van 1
 • Nieuwaal, Pauwenhof

De bijbehorende documenten bij dit analoge "Parapluplan parkeren" zijn:

Een digitaal "Parapluplan parkeren"

De overige plangebieden in de gemeente Zaltbommel vindt u in het digitaal "Parapluplan parkeren":

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Parapluplan Parkeren
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20180002
Datum:14 juni 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl