Delwijnen, Delwijnsestraat tussen 13 en 15

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 5 (vrijstaande) woningen tussen Delwijnsestraat 13 en 13a, de omzetting van de bedrijfswoning Delwijnsestraat 13a naar burgerwoning, het verwijderen van de aanduiding glastuinbouw, het deels verwijderen van het agrarisch bouwvlak en het aanpassen van het bouwvlak voor Delwijnsestraat 13c.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Delwijnen, Delwijnsestraat tussen 13 en 15
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20190014
Datum:20 november 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl