Bruchem, Krangstraat (Veldzicht) tussen 3b en 7

Dit plan maakt het mogelijk om een woningbouwplan te realiseren. Het betreft de gronden aan de Krangstraat tussen nummer 3b en 7 te Bruchem. U kunt het plan bekijken op de website van Ruimtelijkeplannen.

Dit zijn de bijbehorende stukken:

De beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde (niet voor het beeldkwaliteitsplan). De beroepsprocedure is van 21 oktober tot en met 1 december 2021.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20200001
Datum
7 oktober 2021
Status
Vastgesteld
Type
Bestemmingsplan
?>