Paraplubestemmingsplan verkamering woningen reparatieplan

Het ontwerpbestemmingsplan omvat regelgeving rondom het verkameren van woningen. In een eerder vastgesteld bestemmingsplan ‘Verkamering woningen’ heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de regelgeving rondom de verkamering van woningen gelijk werd getrokken. Een aantal locaties in de kern Poederoijen is niet in het plangebied van dat bestemmingsplan meegenomen. In het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan verkamering woningen reparatieplan’ wordt dat hersteld en worden de locaties voorzien van een juridische regeling rondom verkamering van woningen. Het paraplubestemmingsplan is van toepassing op het bestemmingsplan Poederoijen Oostvleugel II.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBP20220018
Datum
14 april 2022
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
Ter inzage
Van 22 april 2022 tot en met 2 juni 2022
?>