Delwijnen, Delwijnsekade 11

Het wijzigingsplan wijzigt de geldende bestemming “agrarisch” uit het bestemmingsplan Buitengebied in de bestemming wonen. Hierdoor wordt de bestaande woning aan de Delwijnsekade 11 bestemd als burgerwoning en kunnen op het perceel daarnaast twee (aaneengesloten) woningen worden gerealiseerd.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Delwijnen, Delwijnsekade 11
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20140002
Datum: 7 oktober 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl