Wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3

Door middel van het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwperceel gewijzigd.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBPW20140024
Datum
24 mei 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
?>