Wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3

Door middel van het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwperceel gewijzigd.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20140024
Datum:24 mei 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl