Buitengebied, Brakel Van Heemstraweg 2

Het wijzigingsplan is opgesteld om de uitbreiding van een bedrijventerrein aan de Van Heemstraweg 2 in Brakel mogelijk te maken.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied, Brakel Van Heemstraweg 2
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20160001
Datum: 5 juli 2019
Status:In voorbereiding
Type:Wijzigingsplan
Ter inzage:Ter inzage van 11 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl