Wijzigingsplan Liesveldsesteeg

Door middel van het wijzigingsplan maken wij het juridisch mogelijk om maximaal 6 woningen te bouwen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Wijzigingsplan Liesveldsesteeg
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20160009
Datum:23 mei 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl