Poederoijen, Dorpsweg 3A

Het wijzigingsplan maakt het juridisch mogelijk om een woning met bijbehorend bouwwerk te realiseren.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Poederoijen, Dorpsweg 3A
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20170012
Datum:23 maart 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl